Saturday, July 31, 2010

ငွက္မ်ိဳးစိတ္တခ်ိဳ႕

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကမၻာၾကီးမွာ ဒီလိုလွပတဲ့သက္ရွိေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္။
ခင္ဗ်ာေရာ ဒီလိုငွက္တစ္ေကာင္ေလာက္ အိမ္မွာမေမြးခ်င္ဘူးလား?။

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာတကယ္ကမၻာပ်က္မွာလား? အပိုင္း(၄)

ကမၻာဟာေနပတ္လမ္းေၾကာင္းမွေခ်ာ္ထြက္ျခင္း


ကမၻာဟာေနပတ္လမ္းေၾကာင္းကေန ေခ်ာ္ထြက္သြားႏိုင္ပါသလား?အကယ္၍ ေနပတ္လမ္းေၾကာင္းမွ
ေခ်ာ္ထြက္သြားခဲ့ရင္ လူသားေတြအတြက္ကမၻာဟာ အဆံုးအစမရွိတဲ့ အာကာသထဲေမ်ာလြင့္ေနတဲ့
အာကာသယဥ္တစ္စင္းလိုျဖစ္သြားမလား?။

ဒီအခ်က္ကိုဟာ ကမၻာပ်က္ကိန္းကိုယံုၾကည္တဲ့သူေတြရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ပါ။ဒီေနရာမွာေမးစရာရွိတာက၊
နကၡတ္ပညာရွင္ေတြေတြ႕ရွိထားတဲ့အခ်က္က အေျပာက်ယ္လွတဲ့အာကာသထဲမွာ မိမိတို႕ရဲ့စနစ္ေတြ

(ေနအဖြဲ႕အစည္းလို)ကေန လြင့္ထြက္လာၾကတဲ့ မိဘမဲ့ဲျဂိဳလ္ေတြရွိတယ္ဆိုတာပါပဲ။၎ျဂိဳလ္ေတြဟာ
အခ်ိန္နဲ႕အမွ်သူတို႕ရဲ့ျဖစ္တည္မႈဟာေျပာင္းလဲေနပါတယ္။

Exoplanet(သို႕)Extrasolar planetေတြကိုေလ့လာျခင္းက ျဂိဳလ္ေတြရဲ့ေရြ႕လ်ားျခင္းသေဘာ
ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစပါတယ္။(Extrasolar planet)ဆိုတာကေနကိုပံုမွန္ပတ္လမ္းနဲ႕

လည္ပတ္ေနတဲ့ျဂိဳလ္ေတြပါပဲ။သူတို႕မွာထူးျခားတာက ေနႏွင့္အလြန္နီးကပ္ျပီး(ဗုဒၶဟူးျဂိဳလ္နဲ့ေနထက္
ေတာင္ပိုလို႕နီးပါေသးတယ္)သက္ရွိေတြရွိဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္အရမ္းကိုပူေလာင္ေနတဲ့ျဂိဳလ္ေတြပါ။)

ဂ်ဴပီတာေလာက္ျဒပ္ထုပမာဏရွိတဲ့ျဂိဳလ္ေတြက အဲဒီလိုေန(ၾကယ္)ကိုအလြန္နီးကပ္စြာလည္ပတ္
ေနျခင္းကပညာရွင္ေတြကိုအသိခက္ေစပါတယ္။သူတို႕ဟာ ျဂိဳလ္ေတြအျဖစ္ျဖစ္တည္ျပီးမၾကာမီမွာပဲ

ကနဦးျဖစ္တည္စဥ္က ျပည့္သိပ္က်ပ္ေနတဲ့ဓာတ္ေငြ႕ေတြဖံုမႈန္႕ေတြရဲ့အတြင္းစြမ္းအင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ေၾကာင့္တျခားပတ္လမ္းတစ္ခုကိုေခ်ာ္ထြက္သြားတတ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ စိတ္မပူပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ...။

ႏွစ္သန္းေပါင္း၅ေထာင္ေလာက္သက္တမ္းရွိျပီးျဖစ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနအဖြဲ႕အစည္းမွာေတာ့solar
windေတြရဲ့ထုတ္လြွင့္ရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္စဥ္ကျပီးဆံုးသြားခဲ့ပါျပီ။ဒါအျပင္ခုခ်ိန္မွာကမၻာၾကီးမွာ
လဲအဲဒီလို သိပ္သည္းတဲ့ဓာတ္ေငြ႕ေတြဖံုမႈန္႕ေတြမရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ဒီေန႕အခ်ိန္မွာေတာ့ကမၻာဟာသူ႕ပံုမွန္ပတ္လမ္းကေနေခ်ာ္ထြက္သြားဖို႕ဆိုတာကအရမ္းကို
ခက္ခဲလြန္းပါတယ္။ျဂိဳလ္တစ္ခုစီတိုင္းရဲဲ့ပတ္လမ္း(ျဂိဳလ္ပတ္လမ္း)ေတြဟာမိမိတို႕ေနနဲ႕မိမိကဲ့သို႕ေန

ကိုလည္ပတ္ေနတဲ့ တျခားျဂိဳလ္ေတြရဲ့ျဒပ္ထုေတြပါ၀င္တဲ့စြမ္းအင္အေျခအေနေပၚမူတည္ပါတယ္။
ဒါအျပင္ကြဲျပားေနတဲ့ျဂိဳလ္အသီးသီးရဲ့ ပတ္လမ္းအကြားအေ၀းေတြကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါတယ္။

ကမၻာအေနနဲ႕ေနႏွင့္နီးကပ္ရာကိုျဖစ္ေစ ေ၀းကြာရာသို႕ျဖစ္ေစပတ္လမ္းကိုေျပာင္းလဲဖို႕ရာ ျဒပ္ဆြဲအား
ဆိုင္ရာစြမ္းအင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။ဥကၠာခဲေတြတိုက္မိျခင္းက ကမၻာေပၚကေန

ဒိုင္ႏိုေဆာေတြကို မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေစေပမယ့္ကမၻာကိုသူ႕ပတ္လမ္းကေနေျပာင္းလဲ
သြားေစဖို႕မတတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ဒါအျပင္ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ႏ်ဴးကလီးယားဗံုးေတြကိုအားလံုးကို

အဆက္မျပတ္ေဖာက္ခြဲခဲ့ရင္ေတာင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုသာေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျပီး ကမၻာၾကီးကေတာ့ သူ႕ရဲ့ပတ္လမ္းမွာပဲဆက္လက္တည္ရွိေနပါဦးမည္။ကမၻာကို ဒီလိုပတ္လမ္းကေခ်ာ္ထြက္သြားေစဖို႕
က ကမၻာနဲ႕ျဒပ္ထုညီမွ်တဲ့ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုကကမၻာ့အနီးကျဖတ္သန္းသြားမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနနဲ႕ျဒပ္ဆြဲအားဆက္ႏြယ္မႈမရွိတဲ့ အဲဒီလိုဦးတည္ရာမဲ့လြင့္ေမ်ာေနတဲ့ အရာ၀တၳဳမ်ိဳး
ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနအဖြဲ႕အစည္းမွာမရွိပါဘူး။

Thursday, July 29, 2010

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာတကယ္ကမၻာပ်က္မွာလား? အပိုင္း(၃)

အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ဥကၠာခဲတစ္ခုႏွင့္တိုက္မိျခင္း
တကယ္လို႕သာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာကၽြန္ေတာ္တို႕ ကမၻာဟာအလြန္ၾကီးမားတဲ့ဥကၠာခဲတစ္ခုနဲ႕သာ တိုက္မိခဲ့ရင္လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားမလား?...တကယ္ေတာ့ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး

ကိုကမၻာေပၚမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သန္းေပါင္း ၆၅သန္းေလာက္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဘူးပါတယ္။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္
သန္းေပါင္း၆၅သန္းကဧ၀ရတ္ေတာင္ေလာက္ရွိတဲ့ဥကၠခဲတစ္ခုဟာ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံက ယူကာတန္

(Yucatan)ေဒသမွာက်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။သူ႕ ရဲ့ႏ်ဴးကလီးယားဗံုးမ်ားစြာကို တစ္ျပိဳင္နက္ခြဲသလို
ျပင္းထန္တဲ့အဖ်က္စြမ္းအားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚကဒိုင္ႏိုေဆာေတြအားလံုးမ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၾက

ပါတယ္။ဒါအျပင္ ေရေနသတၱ၀ါေတြရဲ့၄၇ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ကုန္းေနေက်ာရိုးရွိသတၱ၀ါေတြရဲ့ ၁၈ရာခိုင္ႏႈန္း
ဟာလဲဒိုင္ႏိုေဆာေတြနဲ႕အတူေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္းစိတ္ေအးေအးထားပါခင္ဗ်ာ။

၁ကီလိုမီတာကေန၁၀ကီလိုမီတာအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဘယ္အာကာသအရာ၀တၳဳမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း
မွာေရာေနာင္လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀အတြင္းမွာပါကမၻာအနီးကေနျဖတ္သန္းၾကဖို့မရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ ။

ဘာေၾကာင့္ဒီလိုယံုၾကည္ေနရတာလဲ?အေၾကာင္းကေတာ့ ကမၻာပတ္လမ္းအနီးကေနပံုမွန္ျဖတ္သန္း
ေနတဲ့အဓိကဥကၠာခဲေတြကို ၁၉၉၀ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ျပီး စနစ္တက်ေလ့လာျပီးအုပ္စုခြဲျခားျပီး
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႕ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဥေရာပက NESDIS(National Environmental Satellite ,
Data and Information Servies)အဖြဲ႕ၾကီးနဲ႕အေမရိကန္ကနာဆာ(NASA-National

Aeronautics and Space Administration)အဖြဲ႕ၾကီးႏွစ္ခုက အာကာသကဥကၠာပ်ံေတြ
ကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနပါတယ္။သူတို႕ ဟာ ဥကၠာခဲ၆၃၀၀ေက်ာ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာေစာင့္ၾကည့္
ေနပါတယ္။

ဒါအျပင္ သူတို႕ ရဲ့ပတ္လမ္းေတြကိုလည္းျပန္လည္တြက္ခ်က္ေနပါတယ္။အဲဲဒီလိုေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့
ဥကၠာခဲေတြထဲက ၄ ခုသာ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ ကမၻာအနီးကိုေရာက္လာၾကမွာပါ။သူတို႕ ၄ခုဟာလည္း

တိုရီႏိုဇယား(Torino Scale)အရ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာလဲ သုည ပဲရွိပါတယ္။
(တိုရီႏိုဇယား(Torino Scale)ဆိုတာကကမၻာနဲ႕ တိုက္မိႏိုင္တဲ့ဥကၠာခဲေတြ(တျခားအရာ၀တၳဳေတြ

အပါအ၀င္)ကိုစနစ္တက်တြက္ခ်က္ျပီးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့အဆင့္ေတြကိုအမွတ္စဥ္(၁)ကေန(၁၀)
ထိခြဲျခားထားတဲ့ဇယားပါ။)ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတြ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ
ဥကၠာခဲေတြရန္ကေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေဘးမသန္းပဲေနႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၁၀ ကီလိုမီတာေလာက္ရွိတဲ့ ဥကၠာခဲတစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကမၻာၾကီးကို အေျပာက်ယ္လွတဲ့
အာကာသထဲကို အဆီးအတားမဲ့လြင့္စင့္သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ္ ဒီလိုအရာ၀တၳဳမ်ိဳး
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကမၻာရဲ့ပတ္လမ္းထဲမွာမရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ...။

Monday, July 26, 2010

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာတကယ္ကမၻာပ်က္မွာလား? အပိုင္း(၂)


သတိထားရမည့္ ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ျဖတ္လမ္းသတိထားရမည့္ ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ျဖတ္လမ္း


ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ျဖတ္လမ္းဆိုတာက ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ကေနရဲ့ေရွ႕ ကေနျဖတ္သန္းေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို့
ကမၻာကေနေတြျမင္ေနရတဲ့အေနအထားကိုဆိုလိုပါတယ္။လကကၽြန္ေတာ္တို့ကမၻာနဲ့ေနနဲ့ၾကားကို

ျဖတ္သန္း(ေနၾကတ္ျခင္း)သလိုပါပဲ။ဒီမွာမတူတာကေတာ့ လက ကမၻာနဲ့ေနနဲ့ၾကားကိုတည့္တည့္
ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနကိုလံုး၀ကိုဖံုးကြယ္လိုက္ပါတယ္၊ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ကိုေတာ့ေနရဲ့မ်က္ႏွာျပင္မွာ

အစက္ေျပာက္ေသးေသးေလအျဖစ္သာေတြ႕ ျမင္ရမွာပါ။၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ရက္ေန့ကတၾကိမ္
ဗီနပ္ျဂိဳလ္ဟာေနရဲ့ေရွ့ကျဖတ္သန္းခဲ့ပါတယ္။


၂၀၀၄ခုႏွစ္ဇြန္လ၈ရက္ေန႕ ကဗီးနပ္ျဂိဳလ္ ေနကိုျဖတ္သန္းေနပံု

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ရက္ေန့၊၆ရက္ေန့ေတြမွာကမၻာ႕ စံေတာ္ခ်ိန္00:03နဲ့ 06:56အတြင္းမွာ
ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ဟာေနရဲ့ေရွ့(ေနႏွင့္ကမၻာၾကား)ကေနျဖတ္သန္းပါလိမ့္မယ္။ကမၻာသူကမၻာသားေတြဟာ

ေန၀န္းၾကီးကိုျဖတ္သန္း ေနတဲ့ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ရဲ့အရိပ္ကို အနက္အစက္ေျပာက္ေသးေသးေလးအျဖစ္ ေတြျမင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲပါ၊ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို့

ကမၻာကေနၾကည့္ရင္ ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ဟာေန၀န္းရဲ့ အထက္(သို႕ )ေအာက္ကေနသာျဖတ္သန္းသြား
ေလ့ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့သူရဲ့ပတ္လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို့ကမၻာရဲ့ပတ္လမ္း

မ်က္ႏွာျပင္နဲ့ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၃ ံ (3.394 ံ)ဒီဂရီတိမ္းေစာင္းေနလို့ပါခင္ဗ်ာ။(ပံုတြင္ၾကည့္ပါ)ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ရဲ့ပတ္လမ္းဟာ ကမၻာကုိ ေဘးဒုကၡဆိုးေတြကုိၾကံဳေတြ႕ ေစႏိုင္သလား?.....
ျဒပ္ဆြဲအားအလွည့္အေျပာင္းေၾကာင့္ ဗီနပ္ျဂိဳလ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို့ကမၻာကို

ေမွ်ာ္လင့္မထားၾကတဲ့ ေနၾကတ္သကဲ့သို့အေမွာင္ဖံုးေနတဲ့ေန႕ ေတြကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သလား?
ဒါဟာလံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဗီးနပ္ရဲ့အခ်င္းဟာေနရဲ့အခ်င္းထက္

၃၂ဆငယ္တဲ့အတြက္ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ပိုျပီေတာ့အရိပ္က်ဖို့မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။0.၁ရာခိုင္ႏႈန္း
အရိပ္က်ေရာက္မႈကို လူသားမ်က္စိနဲ႕ မေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။

ျဒပ္ဆြဲအားနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီေတာ့တူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၅၈၄ ရက္တိုင္းမွာကမၻာ၊ဗီးနပ္ျဂိဳလ္နဲ႕
ေနတို႕ ဟာ တတန္းတည္းေလာက္နီးနီးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
၎အေျခအေနကို ကမၻာေျမမွရွဴျမင္သူတစ္ဦးအေနနဲ႕ ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ကို ၈ ံ ဒီဂရီ ျမင့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၈ ံ ဒီဂရီနိမ့္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအနည္းငယ္ျခားနား၍ျမင္ေတြရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ
ကမၻာၾကီးကိုဘယ္လိုမွအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပါဘူး။

ဒါအျပင္ ျပင္သစ္သခ်ာၤပညာရွင္ Urbain Jean Joseph Le Verrier (နက္ပကၽြန္းျဂိဳလ္
ကုိရွာေဖြေတြ႕ ရွိသူ)က ဗီးနပ္ျဂိဳလ္(အဂၤါျဂိဳလ္)ရဲ့ကမၻာအေပၚလြွမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈဟာ
မေျပာပေလာက္ဘူးလို႕ (၁၉)ရာစုကတည္းကအတိအက်တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ...။

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာတကယ္ကမၻာပ်က္မွာလား? အပိုင္း(၁)

၂၀၀၉ခုႏွစ္ကုန္ခါနီးအခ်ိန္က ျမန္မာ့ဘေလာ့ေလာကမွာ(forward mailေတြမွာပါ)အေတာ္ကိုလႈပ္လႈပ္ ရွားရွားျဖစ္ေစတဲ့"လာမယ့္၂၀၁၂မွာတကယ္ပဲကမၻာပ်က္မွာလား?"ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို

ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ဒီေနရာမွာ လဲစာေရးသူခြန္းကေရးသားခဲ့ဘူးပါတယ္ (သြားေရာက္ေလ့လာေစလိုပါတယ္)။

ကၽြန္ေတာ္ေအာက္မွာေရးသားထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာကမၻာပ်က္မွာလား? ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုသိပၸံနည္းက်သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ရွဴမိ၍
ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၁။အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ ၂၀၁၂အတြင္း ေနနဲ့ဂလက္ဆီဗဟိုတို့ရဲ့တတန္းတည္းျဖစ္မႈ

သီအိုရီသမားေတြရဲ့ေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ကမၻာၾကီးရဲ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္(သို့)ကမၻာပ်က္ေန့(Doomsday)ဟာလာမည့္၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေနနဲ့နဂါးေငြ႕တန္းဗဟိုနဲ့တတန္းတည္းျဖစ္ေနမယ့္ ေဆာင္းယဥ္စြန္းတန္းမ်ဥ္းေရာက္ခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(ေဆာင္းယဥ္စြန္းတန္းမ်ဥ္းဟာ ႏွစ္စဥ္ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာဆိုရင္ဒီဇင္ဘာလ၂၁(သို့) ၂၂ရက္ေတြနဲ့ ကမၻာ့ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာဆိုရင္ ဇြန္လ၂၀(သို့)၂၁ရာက္ေန့ေတြမွာၾကေရာက္ ေလ့ရွိပါတယ္)

နဂါးေငြ့တန္းဆိုတာက အလြန္ၾကီးမားျပီ အာကာသအရာေတြ(ျဂိဳလ္ေတြ၊ၾကယ္ေတြ၊ဥကၠာခဲေတြ၊ဖုံမႈန့္ေတြ၊ဓာတ္ေငြ႕ ေတြ၊၀တၳဳနက္ေတြ(dark matter)...စသျဖင့္)ဟာတစ္ခုနဲ့တစ္ခုျဒပ္ဆြဲအားေတြနဲ့စည္းေနွာင္ထားၾကတဲ့စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
နဂါးေငြ႕ တန္းကိုအေပၚစီးမွျမင္ရပံုနဂါးေငြ႕ တန္းကိုေဘးတိုက္အေနအထားေတြ႕ ရပံုနဂါးေငြ႕တန္းကိုအေပၚႏွင့္ေဘးတိုက္အေနအထားႏိႈင္းယွဥ္ျပထားပံုMILKY WAY ဂလက္ဆီတြင္ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့ေနမိသားစုတည္ေနရာ

ဒီလိုဂလက္ဆီဗဟိုရယ္ေနနဲ့ကမၻာရယ္တတန္းတည္းျဖစ္မယ့္အေၾကာင္းကို ေနကေနျမင္ရတဲ့ကမၻာ့ပတ္လမ္း၀င္ရိုးရယ္ ကၽြန္ေတာ္တို့ေနအဖြဲ႕ အစည္းပါ၀င္တဲ့ MILKY WAY ဂလက္ဆီရဲ့မ်က္ႏွာျပင္အေနအထားေတြအေပၚမႈတည္ျပီေတာ့ သိပၸံညာရွင္ေတြကတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။(ပံုတြင္ၾကည့္ပါ)ကမၻာပတ္လမ္း၀င္းရိုးႏွင့္ဂလက္ဆီမ်က္ႏွာျပင္အေနအထား
၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ေနႏွင့္ဂလက္ဆီဗဟိုတို့တတန္းတည္းျဖစ္မည္အေနအထားႏွစ္ေပါင္း၆၀၀၀အတြင္းဂလက္ဆီအတြက္ေနရဲ့တည္ေနရာေျပာင္းလဲပံု

အဲဒီလိုေနႏွင့္ဂလက္ဆီဗဟိုတို့တတန္းတည္းျဖစ္သြားရင္ ေနဟာဂလက္ဆီဗဟိုကၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ရဲ့ျဒပ္ဆြဲအားေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲသြားမယ္လို့ ေရွးေဟာင္းမာယန္လူမ်ိဳးေတြကယံုၾကည္ပါတယ္။

မာယန္ပေရာဖတ္(ေရွ့ျဖစ္ေဟာဆရာ)ေတြကလည္း၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာကမၻာပ်က္မည္လို့အတိအက်ဆို
ထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မာယန္လူမ်ိဳးေတြရဲ့ျပကၡဒိန္မွာပါတဲ့ရက္စြဲမ်ားဟာလည္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာအဆံုး
သတ္ထားပါတယ္။

ပေဟဠိဆန္စြာေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတဲ့ မာယန္လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္းကိုေလ့လာသုေတသနျပဳေနတဲ့
အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ John Major Jenkins ရဲ့ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြေၾကာင့္အထက္ပါ

အေၾကာင္းအရာကို၂၀၀၂ခုႏွစ္မွာအေတာ္ကိုလူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။သူကအရမ္းရႈပ္ေထြးတဲ့
နကၡတ္အရွိသေဘာ(Astronomical Reality)ကိုအသံုးျပဳျပီးရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။စာေရးဆရာ နကၡတ္ပညာရွင္ John Major Jenkins ရွင္းျပေနပံု


ကမၻာဟာေနကို ပတ္လမ္းမ်က္ႏွာျပင္(ecliptic plane)အတိုင္းလည့္ပတ္ေနပါတယ္။အဲဒီပတ္ လမ္းဟာဂလက္ဆီရဲ့မ်က္ႏွာျပင္(ဂလက္ဆီရဲ့အီေကြတာ) ကို၆၀ ံ ဒီဂရီတည့္တည့္ျဖတ္ေနပါတယ္။

(အေပၚပံုတြင္ၾကည့္ပါ)။ဒါေပမယ့္ ကမၻာမွာကိုယ္ပိုင္ထူးျခားတဲ့လကၡဏာရွိပါတယ္။ကမၻာဟာ
ေနကိုလည့္ပတ္ေနရင္း ၀င္ရိုးရဲ့ဦးတည္ခ်က္ကိုမိမိဘာသာေျပာင္းလဲေစပါတယ္။

(ဥပမာ-gyroscopeလည္ပတ္ပံုကဲ့သို့)။အဲဒီိလို၀င္ရိုးေရြ့လ်ားမႈကို(precession)လို့ေခၚပါတယ္။
ပံုတြင္ၾကည့္ပါ-


ရွင္းျပရရင္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀၀ေလာက္က နကၡတ္၀င္ရိုး(celestial pole)ယခုရွိေနတဲ့ေနရာ
မွာမဟုတ္ပါဘူး။ (လြယ္ကူေအာင္ရွင္းျပရရင္ေတာ့ယေန့ျမင္ေနရတဲ့ဓူ၀ံၾကယ္ဟာ အခုေနရာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ၾကယ္ေတြကေျပာင္းလဲတာမဟုတ္ပါဘူး၊ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့ကမၻာ၀င္ရိုးကေျပာင္းလဲေနတာပါ)။
ေနရဲ့ယဥ္စြန္းတန္းမ်ဥ္း ျဖတ္ခ်ိန္အေနအထားဟာလဲ ၾကယ္ေတြေပၚမႈတည္ျပီႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။

အဲဒီျဖစ္စဥ္ဟာအစီအစဥ္တက်ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။ႏွစ္ေပါင္း၂၆၀၀(၂၅၉၂၀)ၾကာတိုင္းမွာ ၀င္ရိုးဟာ
သူနဂိုမူလေနရာကိုျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။၁၉၉၇ခုႏွစ္ကတည္းကဘယ္(လ္)ဂ်ီယံနကၡတ္ေဗဒ

ပညာရွင္Jean Deeus ကေဆာင္းယဥ္စြန္းတန္းမ်ဥ္းေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ ဂလက္ဆီရဲ့အီေကြတာ
(celestial equator)နဲ့ကမၻာ့ပတ္လမ္း(ecliptic)တို့ဟာ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ေမလမွာ

ထိဆိုင္(တတန္းတည္းျဖစ္ျခင္း)ၾကလိမ့္မည္ဟု တြက္ခ်က္မွန္းဆခဲ့ပါတယ္။(ပံုတြင္အ၀ါမ်ဥ္း
(ဂလက္ဆီအီေကြတာ)ႏွင့္အနီမ်ဥ္း(ကမၻာ့ေနပတ္လမ္း)တို့ တတန္းတည္းျဖစ္သြားမည္ဟု
ဆိုလိုပါသည္)

တကယ္မွာေတာ့ေနရဲ့အခ်င္းေၾကာင့္ ဒီလိုမေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚဖို့က ၁၈ႏွစ္အတြင္းလို့ယူဆရမွာပါ။
တနည္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ဖို့က ၁၉၉၈ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္းမွာလို့ယူဆရပါမည္။

ဒီေနရာမွာေတြးစရာက သကၠရာဇ္၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာသာ တိတိက်က်ၾကီး အထက္ပါအျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားမည္
ဆိုရင္.... ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဟာ တကယ္ပဲကမၻာၾကီးရဲ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္လား?

ထူးဆန္းအံၾသစရာကေတာ့ အဲဒီသတင္းဆိုးကိုထားရစ္ခဲ့တဲ့မာယန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ယဥ္စြန္းတန္းအေရြ႕
ေတြဂလက္ဆီအီေကြတာအေနအထားေတြကို မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ဒီ ၀င္ရိုးစြန္းအေရြ႕ (Mechanism of
Precession)အေၾကာင္းကို ၁၉၅၈ခုႏွစ္ေလာက္မွတိတိက်က် သိခဲ့ၾကတာပါ။

တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ရူပေဗဒအက်ိဳးဆက္ေတြမပါပဲ ပထ၀ီတိုက္ဆိုင္မူသက္သက္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း.....။